Behandelingen

Preventie is niet alleen van essentieel belang voor een gezonde mond en een succesvolle behandeling op de langere termijn, maar ook voor de algemene gezondheid.

 • Consultatie en diagnostiek
 • Preventie
 • Restauraties van composiet
 • Restauraties van porselein
 • Behandeling van gebitsslijtage
 • Esthetische tandheelkunde
 • Tandvleesbehandelingen
 • Implantaten
 • Orthodontie
 • Chirurgie
 • Consultatie en diagnostiek

  Het periodiek controleren van de mondgezondheid is belangrijk om tijdig veranderingen of problemen in de mond te constateren. Dit biedt de mogelijkheid om preventief te handelen of om ontstane schade beperkt te houden en complicaties te voorkomen. De frequentie van de periodieke controle is afhankelijk van de status. Het is belangrijk bij iedere behandeling op de hoogte zijn van uw algemene gezondheidstoestand en medicijngebruik. Neem een lijst mee waarop uw medicijnen vermeld staan. Bij specifieke problemen zoals tandvleesontstekingen of bij een esthetisch probleem kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen.

 • Preventie

  Het voorkomen van cariës en tandvleesontstekingen, maar ook van gebitsslijtage is de basis van iedere behandeling. Zonder een doelmatige aanpak van de oorzaak zal er steeds opnieuw schade ontstaan. Deze cirkel moet doorbroken worden om weer een gezonde mondsituatie te bereiken. Dat komt de duurzaamheid van restauraties ten goede en zo nemen de kosten ook af. Om deze reden besteden wij veel aandacht aan het geven van informatie en instructies. Een goede mondhygiëne is meer dan alleen 2x per dag poetsen. Ook het reinigen tussen de tanden en kiezen is essentieel. De mondhygiënist of preventieassistente zal u adviseren welke hulpmiddelen u kunt gebruiken voor het bereiken van een optimale mondhygiëne. Een gezonde mondsituatie draagt bij aan een goede algemene gezondheid.

 • Restauraties van composiet

  Het werken met zogenaamde composieten is één van de grootste vooruitgangen in de tandheelkunde van de afgelopen tientallen jaren. Hiermee kunnen gebitselementen gerestaureerd worden met behulp van witte kunststofmaterialen. Het voordeel is dat er nauwelijks gezond tandmateriaal weggeslepen hoeft te worden. Daarbij krijgt het gebitselement meer interne sterkte, waardoor de kans op breuk wordt verminderd. Esthetisch gezien zijn er fraaie restauraties te vervaardigen. Ook is het mogelijk met een plaktechniek een ontbrekende tand te vervangen. Het werken met composiet vereist goede materialen en de juiste technieken. Het gebruik van composietmaterialen die geplakt worden maakt dat een kroon minder snel noodzakelijk is. Mondzorgpraktijk Kuijl werkt al jaren met Filtek Supreme van 3M. Een hoogwaardig materiaal, zowel qua mechanische als qua esthetische eigenschappen. We hebben veel ervaring met de technieken en zijn steeds meer gefascineerd geraakt door de ongekende mogelijkheden en fraaie resultaten die ermee te behalen zijn. Het is fantastisch en een ware kunst om op deze manier gebitselementen te herstellen, van vorm en kleur te veranderen en eenieder een mooie glimlach te kunnen geven.

 • Restauraties van porselein

  Met porselein kunnen sterke en zeer fraaie restauraties worden gemaakt. De restauraties worden buiten de mond in een tandtechnisch laboratorium vervaardigd en zijn daardoor een stuk kostbaarder. Kronen worden vooral nog gemaakt op gebitselementen die een wortelkanaalbehandeling hebben gehad en die sterk verzwakt zijn. Meestal is het mogelijk volledig keramische kronen te maken zonder een metalen onderstructuur. Deze kronen bestaan uit een keramische kap waarop porselein gebakken wordt. Ook is het mogelijk volledig keramische bruggen te vervaardigen ter vervanging van een ontbrekend gebitselement. Porseleinschildjes kunnen gebruikt worden ter verfraaiing van tanden.

  De keuze tussen composiet of porselein als restauratiemateriaal hangt van veel factoren af en vaak zijn beide opties mogelijk. In de praktijk komt het er meestal op neer dat we in eerste instantie composiet als restauratiemateriaal gebruiken, omdat de kosten dan lager zijn. De patiënt kan de vorderingen beoordelen (eventuele correcties zijn met composiet goed uit te voeren) en u bent flexibel zodat u in de toekomst altijd nog de mogelijkheid heeft om eventueel gefaseerd porselein te gebruiken. Het voordeel van porselein is de sterkte van het materiaal en de uitstekende esthetische eigenschappen waardoor het mogelijk is om, mits goed toegepast, restauraties te vervaardigen met een lange levensduur die hun fraaie esthetiek blijven behouden.

 • Behandeling van gebitsslijtage

  Gebitsslijtage kan verschillende oorzaken hebben. Een verkeerde poetstechniek in combinatie met een harde tandenborstel kan slijtage in de tandhals veroorzaken. Tandenknarsen en/of -klemmen vooral als dat 's nachts plaats vindt kan tot forse gebitsslijtage leiden. Ook het frequent gebruik van zure voedingsmiddelen kan gebitsslijtage veroorzaken. We noemen dat erosies. Deze kunnen al op jonge leeftijd ontstaan. Verregaande gebitsslijtage zorgt voor problemen bij de kauwfunctie en esthetiek. Behandeling zal in eerste instantie gericht zijn op het voorkomen van verdere schade door het geven van voorlichting en het beschermen van het gebit door b.v. een knarsplaat. Als er sprake is van veel tandweefselverlies, zal dat weer hersteld moeten worden om de kauwfunctie te verbeteren en te zorgen voor een fraaie esthetiek. Composietrestauraties zijn hiervoor bijna altijd de eerste keus omdat het hiermee mogelijk is zonder verdere beschadiging een gebitselement te herstellen.

 • Esthetische tandheelkunde

  Een glimlach is karakteristiek voor een gezicht en een mooie glimlach in harmonie met de lippen en het gezicht is bepalend voor het uiterlijk en de beleving hiervan. Esthetische tandheelkunde is een combinatie van wetenschappelijke principes en artistieke talenten. Bij het creëren van een glimlach gaat het om de harmonie tussen tanden, lippen en gezicht. Het uitgangspunt is altijd om met weefselbesparende technieken te komen tot een mooie natuurlijke glimlach die past bij de individuele patiënt.

 • Tandvleesbehandelingen

  Tandvleesontstekingen kunnen zich soms verder uitbreiden naar het steunweefsel van een gebitselement. Deze ontsteking noemen we een parodontitis. Het ontstaan van deze infectieziekte is afhankelijk van onder andere de erfelijke aanleg van de patiënt, bacteriesoorten, roken, stress en de algemene gezondheid. Steeds duidelijker blijkt uit onderzoek dat er een verband is tussen tandvleesontstekingen en de algemene gezondheid zoals hart- en vaatziekten en vroeggeboorten. Als eerste is een aanvullend onderzoek van het tandvlees noodzakelijk, meestal in combinatie met röntgenfoto’s en eventueel een bacteriologisch onderzoek. De behandeling bestaat in de eerste fase uit een grondige reiniging van de aangedane gebitselementen. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving en het doel is om de schadelijke bacteriën (biofilm) van het worteloppervlak te verwijderen. Soms is het noodzakelijk dit te ondersteunen met een antibioticakuur. Na drie maanden volgt een evaluatie. Bij diepe defecten en defecten op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals tussen de wortels van de kiezen kunnen schadelijke bacteriën soms niet te verwijderen zijn en blijft de ontsteking aanwezig. Het reinigen van deze plaatsen door middel van een flapoperatie is dan noodzakelijk om een gezonde situatie te bereiken. Na iedere tandvleesbehandeling blijft extra nazorg nodig om te zorgen dat de infectie niet terugkomt.

 • Implantaten

  Implantaten of kunstwortels hebben de afgelopen 30 jaar bewezen een belangrijke bijdrage te leveren in de tandheelkunde. In eerste instantie als ondersteuning van een loszittende prothese waarmee het mogelijk is geworden om voor patiënten met een geslonken kaak toch weer een vastzittende prothese te maken, maar ook voor het vervangen van één of meer verloren gegane gebitselementen. Implantaten maken het mogelijk om bij het ontbreken van voldoende eigen gebitselementen een vaste voorziening te maken. Ook kan door het plaatsen van implantaten voorkomen worden dat gezonde buurelementen beslepen moeten worden voor een brug. Voor het plaatsten van implantaten werken wij al 20 jaar samen met collega Wismeijer van de Verwijspraktijk voor Implantologie te Dieren: www.tandartsenpraktijkwilhelminaweg.nl.

 • Orthodontie

  Voor orthodontische behandelingen hebben we een goede samenwerking met de orthodontistenpraktijken te Zutphen en Holten.

  Orthodontiepraktijk Zutphen
  De daar werkzame orthodontisten: C.J.M. Brugman, J.C. Faure en F.D.H. Pelser zijn in het Nederlands Specialisten Register ingeschreven orthodontisten. www.orthodontistenzutphen.nl

  Orthodontiepraktijk Holten
  Tandheelkundig Centrum Holten, Afdeling Orthodontie (Orthosmile). De daar werkzame orthodontisten: B. de Bondt en M.W. Joosten. www.tandartsenholten.tandartsennet.nl

 • Chirurgie

  Voor complexere chirurgische behandelingen werken we samen met de Afdeling Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem en Zutphen.

  Ziekenhuis Doetinchem: www.slingeland.nl
  MKA-chirurgen Zutphen:
  www.mka-chirurgen.nl

Tarieven

Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen
Bekijken
Algemene kosten
Bekijken